پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

کمیته برون بخشی پیشگیری از غرق شدگی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شد

شجاعت پورصدیقی| کمیته پیشگیری غرق شدگی دانشکده علوم پزشکی شوشتر | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به همت گروه پیشگیری ومبارزه با بیماری های معاونت بهداشت؛

📌کمیته برون بخشی پیشگیری از غرق شدگی دانشکده علوم پزشکی شوشتر  برگزار شد

♻️این کمیته با حضور دکتر جواد منجزی معاون فنی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی، مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، مدیران و کارشناسان سلامت و نمایندگان ادارات برگزار شد.

🔹 به گزارش وبدا شوشتر؛ دکتر جواد منجزی معاون فنی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: ضمن خیرمقدم، اهداف برگزاری جلسه را بیان و گزارش از وضعیت موجود واهمیت پیگیری وبرنامه ریزی مداخله ای در زمینه نقاط حادثه خیزوسواحل شهرستان ارائه نمود.

🔹در پایان نشست دکتر زاده عطارمسئول گروه پیشگیری ومبارزه با بیماری ها، خلاصه ای از نتایج بررسی گزارش غرق شدگی در استان های کشور و ترسیم الگوی کشوری غرق شدگی را نیزارائه نمود.

🔹وی افزود: لزوم تمرکز بیشتر بر روی مداخله در خصوص پیشگیری ازغرق شدگی را متذکر و سپس گزارش تحلیلی از وضعیت غرق شدگی کشور و سپس استان وشهرستان شوشتر پرداخت.

━━◈❖✿❖◈━━


مطالب مرتبط

Sort by: