پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

پیاده روی اربعین حسینی

مریم جلودارپور| پیاده روی، اربعین حسینی، شوشتر، دانشکده علوم پزشکی، | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

پیاده روی اربعین حسینی

ایران را جوان نگاه خواهیم داشت، تا روزی که فرزندتان ظهور کند، آن روز فرزندان من نیز منتقم خون شما خواهند بود

#من ماسک میزنم 😷
#عزاداری خالصانه رعایت_مومنانه 
#تزریق دوز یادآورجهت سفر_اربعین 
#تداوم رعایت شیوه نامه های_بهداشتی
#تکمیل واکسیناسیون با دوز یادآور 
#فرزندبیشترنشاط_بیشتر

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: