پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

خدمت رسانی شبانه روزی موکب دانشکده علوم پزشکی شوشتر در مرز چذابه تا پایان مراسم اربعین ادامه دارد

خدمت رسانی شبانه روزی موکب دانشکده علوم پزشکی شوشتر در مرز چذابه تا پایان مراسم اربعین ادامه دارد

با توجه به تلاش و رضایت مندی از موکب سلامت دانشکده علوم پزشکی شوشتر و در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم در مرز چذابه، موکب سلامت این دانشکده تا روز اربعین حسینی۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ به مردم ارائه خدمات می نماید.

شایان ذکر است دانشکده علوم پزشکی شوشتر علاوه بر خدمات بهداشتی درمانی در اعزام دانشجویان به مرز چذابه و تامین ایاب و ذهاب زائران اربعین حسینی نقش بسزایی ایفا نموده است. 

#نجات اهل عالم باحسین است
#من ماسک میزنم 😷
#تکمیل واکسیناسیون با دوزیادآور
#رعایت شیوه نامه های بهداشتی

عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: