پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

بازتاب دانشکده علوم پزشکی شوشتر در آیینه رسانه نیمسال اول ۱۴۰۱(بخش اول)

خانم سیده بشری موسوی| بازتاب دانشکده علوم پزشکی، شوشتر، سلامت، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

سلامت در آیینه رسانه

بازتاب دانشکده علوم پزشکی شوشتر در آیینه رسانه نیمسال اول ۱۴۰۱(بخش اول)

#نجات اهل عالم باحسین است
#من ماسک میزنم 😷
#تکمیل واکسیناسیون با دوزیادآور
#رعایت شیوه نامه های بهداشتی

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by: