پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

شرایط ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

شرایط ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

برای اطلاع از شرایط ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1402-1401 لینک زیر را دانلود نمایید.

/Portals/0/%20%20_1.pdf


مطالب مرتبط

Sort by: