پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

گزارش تصویری افتتاح ۱۲ پروژه بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت

گزارش تصویری افتتاح ۱۲ پروژه بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>