پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی شوشتر انجام شد/بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام

مصطفی رسولی| ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی شوشتر | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

دکتر مجتبی کلانتر معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی شوشتر از ثبت نام دانشجویان نو ورود این دانشکده در رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، علوم تغذیه و بهداشت عمومی خبر داد.
همچنین ثبت نام دانشجویان رشته فوریت های پزشکی نیز در آبان ماه و مطابق برنامه زمانبندی انجام می شود. 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، کلانتر گفت:ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی شوشتر در روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در حالی انجام شد که دکتر فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشکده علوم پزشکی با حضور در محل دانشکده از روند ثبت نام دانشجویان بازدید کرد.


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>