پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X
مسئول دفتر بازرسی و مشاور ریاست دانشکده
 
معرفی

 

 
 
مسئولیت ها
  • 1 مسئول دفتر بازرسی و مشاور ریاست دانشکده
  • 2 عضو کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات دانشکده علوم پزشکی شوشتر
شرح وظایف
  • 1 دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به شاکی
  • 2 پاسخگوی حضوری و تلفی به مراجعین و راهنمایی و رفع اشکال آنها درموارد مربوط
  • 3 رسیدگی به شکایات مندرج در مطبوعات در زمینه های مربوط پس از حصول اطمینان از صحت مفاد آن و پاسخگویی از طریق روابط عمومی دستگاه مربوطه
  • 4 برقراری ارتباط مستمر با دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت مطبوع و اجرای خط مشی ها و سیاست ها و دستورالعمل هایی که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد.
  • 5 برقراری ارتباط با واحدهای پاسخگویی به شکایات ، مراکز خدمات و درمانی تابعه و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد انان و دریافت و جمع بندی گزارش های واصله همراه با تجزیه و تحلیل لازم جهت اطلاع بالا ترین مقام دستگاه و نیز ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین وزارت مطبوع
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره نمابر: (+98) - 061- 36228590

پست الکترونیک: shoushtarums@chmail.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort