پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ضمن تشکر از شما خواهشمند است پرسش خود را از طریق فرم ذیل و در صورت امکان با اعلام مشخصات کامل ارسال نموده تا در حداقل زمان ممکن نسبت به بررسی و پاسخ به آن اقدام گردد.